BASIN AÇIKLAMASI         İstanbul Pendik D-100 karayolunda, 06.07.2019 tarihinde ceryan eden ve büyük üzüntü duyduğumuz, tatsız olayın akabinde hakkımızda tedbir talep edildiğine ilişkin basında yer alan bazı haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklavaları ve Uluslararası Nak. San. Tic. Ltd. Şti ile marka hakkına ilişkin halihazırda Bakırköy 1.Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan davamızda; yaşanan olumsuz olaylardan karşı tarafın isim benzerliği nedeniyle zarar gördüğü ileri sürülerek hakkımızda ihtiyati tedbir istenmiştir. İstanbul Pendik D-100 karayolunda yaşanılan bu üzücü olayın ardından, ortada kesinleşmiş bir hüküm bulunmadan sanki hükümlüymüşüzcesine bir tutum takınılması, masumiyet karinesinin ayaklar altına alınmasıdır. Masumiyet Karinesi; Anayasamızın 38/4. Maddesinde "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz" ilkesi ile, Taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/2. Maddesinde "bir suçla itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır" ilkesi ile, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nin 11/1 maddesinde; "Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için tüm güvencelerin tanındığı, açık bir yargılama sonucunda yasalara göre suçlu olduğu saptanmadıkça suçsuz sayılır" şeklinde tanımlanmıştır. Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklavaları ve Uluslararası Nak. San. Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Mustafa Seyitoğlu ile Serdar Seyitoğlu hakkında 2017 yılında silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçları kapsamında dava açılmış olup, hala devam eden yargılamada aktif örgüt üyeliği sebebiyle bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Bu durumun basında yer alması üzerine isim benzerliği nedeniyle bu firma ile karıştırılan şirketimiz 2 yıldır FETÖ’cu olarak linç edilmekte olup, telafisi mümkün olmayan ciddi bir ticari zarar ve itibar kaybı yaşamıştır. Karşı tarafın terör örgütü üyeliğine dair yapılan yargılama ve buna ilişkin haberler, hali hazırda müvekkilin itham edildiği konudan çok daha ağır bir suça ilişkindir. Buna karşın ilgili durumu kullanmayı etik bulmamamız ve haklarında verilmiş kesin bir hüküm olmadığını gözeterek masumiyet karinesine inanmamız sebebiyle bu durum tarafımızca bugüne dek dile getirilmemiş ve herhangi bir tedbir talep edilmemiştir. Ancak ilgili firmanın bu kadar temel bir hukuk ilkesine dahi saygısı olmadığı tarafımızca anlaşıldığından kamuoyunda daha yanlış izlenimler oluşmaması adına bu konuyu dile getirmekte bir beis görmemekte ve karşı taraftan masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkının ihlal edilmemesi konusunda hukuka uygun davranmasını rica etmekteyiz.
Kamuoyuna saygılarımızla. 05.08.2019 Seydioğlu Baklava Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu